ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew na rok szkolny 2023/2024.

Podstawa Prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.; dalej „ustawa”)

Dnia 20 marca 2023 r. rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew na rok szkolny 2023/2024. Terminy, w których będzie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia nr 13/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 18 stycznia 2023 r. Internetowy system rekrutacji dostępny będzie pod adresem:  https://wieliszew.rekrutacje.edu.pl/ 

Uchwały Rady Gminy w sprawie kryteriów lokalnych:

XXXIII/288/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r.

LII/499/2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 listopada 2022 r.

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew zostanie udostępniona 15 marca 2023 r. do godz. 12.00 na stronie: www.edukacja.wieliszew.pl

Więcej informacji opisowych znajdziecie Państwo na stronie https://www.edukacja.wieliszew.pl/aktualnosci/90/

Comments are closed.