Nasze sukcesy

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNO- MATEMATYCZNY „MATEMATYKA WOKÓŁ NAS”

W naszym przedszkolu dbamy o prawidłowy rozwój kompetencji matematycznych poprzez zachęcanie dzieci do udziału w różnych formach aktywności. Jedną z nich był udział naszych podopiecznych- Miłosza z gr. „Biedronki”, Janka z gr. „Sówki” oraz Oliwii z gr. „Misie” w Powiatowym Konkursie Plastyczno- Matematycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 im. 1 WDP w Legionowie. Głównym celem konkursu było pobudzanie zainteresowania dzieci matematyką, dostrzeganie przez uczniów wpływu matematyki na otaczający je świat, rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz artystycznych. Serdecznie gratulujemy zdobycia wyróżnień i pierwszego miejsca!  🙂

                         

       

KONKURS PLASTYCZNO- TECHNICZNY „CIEKAWE ZWIERZĘTA ŚWIATA. EKO- ZWIERZ”

Konkurs zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliszewie miał na celu promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne, pogłębienie wiedzy przedszkolaków na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych przedszkolaków. Serdecznie gratulujemy !

                                                                              

„KONKURS MATEMATYCZNY”

14.03.2024 Reprezentanci naszego przedszkola z grupy „Misie” uczestniczyli w Konkursie Matematycznym organizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie. Celem spotkania było rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci, rozwijanie współpracy poprzez pracę w zespole, a także zacieśnianie współpracy między przedszkolami. Krzysztof, Nikodem i Michał- jako zespół- rozwiązywali zadania matematyczne z figurami geometrycznymi- odwzorowywanie układu figur, orientacja na kartce- rysowanie elementów zgodnie z poleceniem, rozpoznawanie figur za pomocą zmysłu dotyku oraz wiele innych🙂 serdecznie gratulujemy!

„MASKA KARNAWAŁOWA”

Współpracując z przedszkolami na terenie Gminy Wieliszew, jednocześnie rozwijamy talenty naszych podopiecznych. Za nami kolejny konkurs plastyczno- techniczny „Maska Karnawałowa” organizowany przez Przedszkole Samorządowe w Janówku.

„TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI”

Certyfikowane zajęcia prowadzone przez wychowawców- Maria Szacha- Głuchowicz oraz Joanna Zając, grupa „Rybki” ,rok szkolny 2021/2022.

„Tydzień życzliwości- Week of kindness” to zajęcia projektowe realizowane w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu PARTICIPA. Obie Panie były odpowiedzialne za realizację celów podjętych przez Uniwersytet Waszyngtoński. W ramach zajęć powstała prezentacja multimedialna dostępna pod poniższym linkiem:

https://express-kindness.org/wp-content/uploads/2022/04/WEEK-OF-KINDNESS-IN-WIELISZEW-2.pdf

Inne formy realizacji przez placówki międzynarodowe są dostępne pod adresem:

https://express-kindness.org/group-projects/

Jesteśmy dumni z podjętych działań, ponieważ dzięki temu wzrasta ranga naszej placówki, a ponadto wrasta również świadomość dotycząca włączania dzieci w świadome decyzje dotyczące funkcjonowania grupy, przedszkola.

 

PARTICIPA PROJECT

W roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie brało udział w bardzo ważnym projekcie PARTICIPA https://ps1.wieliszew.pl/participa/

https://child-participation.eu/?page_id=1264&lang=pl

Głównym koordynatorem była Pani mgr Joanna Zając. Projekt rozpoczęliśmy w listopadzie 2021 roku pod patronatem dr Urszuli Markowskiej- Manisty oraz  dr Olgi Wysłowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego.  Realizując główne cele, nauczyciele zobowiązani byli do udziału w kursie MOOC #MOOC, który dotyczył świadomego włączania dzieci w sytuacje decyzyjne dotyczące funkcjonowania przedszkola czy grupy przedszkolnej. Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są w powyższych linkach:

Warto wspomnieć, że Pani Joanna Zając brała udział w konferencji międzynarodowej dotyczącej podsumowania realizacji projektu, oceny narzędzia samorealizacji nauczycieli MOOC w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce. Poniżej link do prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt:

PARTICIPA PS1 WIELISZEW PDF