Pracownicy

B. Conklin

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia,poznawania, próbowania,działania!”

Dyrekcja

   • Dyrektor: Anna Liberacka

  • Wicedyrektor Anna Budniak

Pracownicy

Pedagogiczni

Kadra Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego nr 1 w Wieliszewie to wykwalifikowane, pełne miłości i otwartości osoby:

Wszystkie Panie dbają o własne doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Nauczanie przebiega w pełnym szacunku do siebie i innych, z pasją wychowują i opiekują się wychowankami. Są profesjonalistkami w pracy z dziećmi i nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z rodzicami.

Personel pomocniczy

Są to osoby o wysokiej kulturze osobistej, które rzetelnie i sumiennie wykonują swoje obowiązki. Dbają o estetykę, porządek i bezpieczne warunki w budynku. Zawsze podejmują działania sprzyjające zaspokajaniu potrzeb dzieci.

   • Anna Grabarczyk

   • Barbara Chłopeniuk

   • Magdalena Bieńkowska

   • Monika Szaudel

   • Jolanta Wójcik

   • Justyna Szymańska

  • Wioletta Chmielewska

Specjaliści

Z najwyższą troskliwością i starannością dbają o naszych podopiecznych, by pięknie mówiły i by czas w przedszkolu mijał w atmosferze ciepła, spokoju i dobroci.

   • Krystyna Kowalik – Pedagog

   • Robert Baranowski – Psycholog

Obsługa i administracja

Kuchnia

Sumienni w swojej pracy dbają o urozmaicanie jadłospisów serwując dzieciom smaczne i zdrowe posiłki.

   • Anna Kaczmarek – specjalista do spraw żywienia i zaopatrzenia

   • Małgorzata Piwek

   • Marzena Wyszyńska

  • Janina Żołek
Sekretariat

  • Katarzyna Onifaciuk – cechująca się zorganizowaniem i systematycznością pracy, osoba wymagająca, pogodna, zawsze pomocna w stosunku do rodziców i pracowników przedszkola