Opłaty za przedszkole

Informujemy, że od 01.02.2023 roku przedszkole posiada NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO, na który należy dokonywać przelewów za żywienie oraz godziny ponadwymiarowe:

Bank PKO S.A. nr 08 1020 1026 0000 1802 0562 5134