Aktualności

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ZEBRANIE ORAZ ZAJĘCIA ADAPTACYJNE- INFOGRAFIKA PONIŻEJ
Read more
Dani 16.06.2023 w naszym przedszkolu odbyło się podsumowanie udziału placówki w Gminnym Konkursie “EkoStrażnicy”. Podczas spotkania dzieci z grup “Sówki” oraz “Rybki” przedstawiły piosenki o tematyce ekologicznej, rozdano pamiątkowe odznaki. Poprowadzona rozmowa z dziećmi miała na celu przypomnienie, w jaki sposób możemy oszczędzać prąd w swoim otoczeniu ( w domu, 
Read more
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż dnia 15.06.2023roku rozstrzygnięto konkurs wewnątrzprzedszkolny “Książeczka sensoryczna” zorganizowany przez Panie- Beatę Giszczak, Martę Stasiorczyk oraz Angelikę Górską. Jury konkursu, oceniając prace, brało pod uwagę estetykę jej wykonania, samodzielny wkład dziecka, pomysłowość i oryginalność wykonania- wykorzystane materiały. Wyniki konkursu oraz fotorelacja poniżej: I miejsce- Julia 
Read more
Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy infografikę dotyczącą spotkań adaptacyjnych dla nowoprzyjętych dzieci i ich rodziców
Read more
Mamy tozielona moc ogarnęła całe Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych cały tydzień cierpliwie pracowały nad tematem “Dbamy o naszą planetę” realizując poszczególne podtematy- skąd czerpiemy energię, jak należy dbać o nasze środowisko, w jaki sposób możemy ” włączyć oszczędzanie” każde dziecko stworzyło swoją odznakę 
Read more
Miło jest nam poinformować, iż nasze przedszkole bierze udział w konkursie organizowanym przez Gminę Wieliszew “Eko Strażnicy”. Jak napisano w regulaminie “Urząd Gminy Wieliszew oraz jednostki oświatowe świadome swojej odpowiedzialności za ekonomiczne wykorzystanie środków z budżetu publicznego, a także konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi w celu ochrony środowiska, podejmują działania 
Read more
Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” Gmina Wieliszew otrzymała grant na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Wieliszew otrzymała grant na realizację projektu pn.„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: 
Read more
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew na rok szkolny 2023/2024. Podstawa Prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.; dalej „ustawa”) Dnia 20 marca 2023 r. rusza rekrutacja do przedszkoli 
Read more
Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 Szanowni Państwo, publikujemy poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, klas I szkół podstawowych i oddziałów sportowych klasy IV w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew (dostępny po 
Read more
Uprzejmie informujemy, że nasze Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie będzie miało swoje stanowisko podczas 31 Finału WOŚP, który odbędzie się 29.01.2023 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie
Read more