WIELISZEWSKA GRATKA DLA TRZYLATKA

Dnia 9 sierpnia 2021 r. została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Wieliszewska Gratka dla Trzylatka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna              

Całkowita wartość Projektu wynosi 495.434,54 zł w tym dofinansowanie na realizację Projektu ze środków europejskich – 383.741,74 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w istniejącym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego – Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Wieliszewie.

Więcej informacji o funduszach europejskich dostępne na stronie Gminy Wieliszew https://www.wieliszew.pl/node/2135

Comments are closed.