„STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH”

W dniach 06- 10.05.2024 roku realizowaliśmy tygodniowy projekt w związku z wprowadzeniem w naszym przedszkolu Standardów Ochrony Małoletnich. Każdego dnia dzieci z każdej grupy wiekowej zdobywały wiedzę i umiejętności z zakresu Standardów Ochrony Małoletnich. Zachęcamy Państwa do poruszania wyżej wymienionej tematyki w domu z dziećmi, a także do udziału w Wieliszewskim Forum Ochrony Praw Dziecka 22.05.2024 roku w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona. Poniżej przedstawiamy opis działań dotyczący zagadnień przygotowanych przez panie Martę Stasiorczyk oraz Martę Wróbel:

DZIEŃ PIERWSZY „KAŻDE DZIECKO MA SWOJE PRAWA”

Utrwalenie wiadomości dotyczących praw dzieci, zaprojektowanie „Książeczki Projektowej”, do której przez cały tydzień dzieci dołączały kolejne karty. Główne cele zajęć- dziecko wie jakie ma prawa, potrafi rozpoznać, kiedy jego prawa są łamane, słucha wypowiedzi innych osób, potrafi współpracować w grupie

DZIEŃ DRUGI ” WIEM, DO CZEGO SŁUŻY INTERNET”

Podczas tych zajęć dzieci wyrabiały w sobie postawę świadomego korzystania z Internetu i urządzeń ekranowych, zdobywały wiedzę na temat pojęcia słowa „Internet” oraz do czego można wykorzystać urządzenia ekranowe.

DZIEŃ TRZECI “ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU I URZĄDZEŃ EKRANOWYCH”

Podczas realizacji tego zagadnienia wychowawcy stworzyli warunki do wdrażania przez dzieci zasad bezpiecznego korzystania z sieci i urządzeń ekranowych oraz jak rozsądnie korzystać z urządzeń ekranowych poprzez historyjki obrazkowe oraz zabawy dramowe.

DZIEŃ CZWARTY ” ZAUFANIE TO PODSTAWA”

Podczas realizacji zajęć dzieci rozwijały umiejętność słuchania innych, dowiedziały się co oznaczają pojęcia zaufanie” i zaufana osoba”, a także rozróżniały kwestie pomiędzy dobrą a złą tajemnicą….

DZIEŃ PIĄTY „WIEM, JAK SIĘ BEZPIECZNIE ZACHOWAĆ”

Zakończenie tygodniowego projektu w związku z wprowadzeniem w naszym przedszkolu Standardów Ochrony Małoletnich. Na tych zajęciach dzieci utrwaliły zdobyte wiadomości nt. ZNAM ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA: dzieci zdobyły wiedzę, jak rozpoznać zagrożenie i skutecznie zareagować oraz, że w trudnej sytuacji mogą zgłosić się po pomoc do dorosłego. Podczas zajęć dzieci rozwiązywały akronim „GADKI”- którego poszczególne litery wyznaczają zasady przydatne w edukacji dziecka związane z ochroną dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem. Ku temu posłużył filmik edukacyjny „Gadki z psem” ( zabawa kilkuetapowa na podstawie planu zajęć domowych dla dzieci w wieku przedszkolnym “Gadki z psem – w domu!” oraz scenariusza zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu profilaktyki wykorzystywania seksualnego “Gadki z psem 1” K. Seidel, konsultacja J. Marszał-Kotas, M. Skierkowska, gadki.fdds.pl)

Comments are closed.