Kolejny projekt, w którym udział bierze nasze przedszkole. Jesteśmy zaszczyceni tym wyróżnieniem, ponieważ znaleźliśmy się w elitarnym gronie dziesięciu przedszkoli z terenu całej Polski, ale i Unii Europejskiej- inni uczestnicy projektu to 10 przedszkoli z Grecji, 10 z Belgii oraz 10 przedszkoli z Portugalii. Rozwijamy i zmieniamy się dla Was! 🙂

KONTEKST, W JAKIM REALIZOWANY JEST PROJEKT

Dzieci mają prawo do uczestniczenia we wszystkich sprawach, które ich dotyczą, swobodnego wyrażania swoich poglądów oraz szanowania ich i uwzględniania. Uczestnictwo małych dzieci jest kluczem do rozwoju kultury praw człowieka, demokracji i rządów prawa. Dlatego aktywne uczestnictwo młodych ludzi i podejmowanie decyzji w społeczeństwie muszą być chronione i wspierane od najmłodszych lat. Chociaż prawo dzieci do uczestnictwa ma kluczowe znaczenie dla jakości edukacji, jego wdrożenie we wczesnej edukacji (ECE) pozostaje wyzwaniem. Aby wspierać wysokiej jakości ECE poprzez realizację prawa dzieci do uczestnictwa, proponujemy wielopoziomowe podejście do rozwoju zawodowego.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU UKIERUNKOWANE NA PRACĘ NAUCZYCIELI

Do podstawowych osiągnięć zaliczamy wzmocnienie nauczycieli, asystentów i koordynatorów ECE poprzez:

  • poszerzanie wiedzy na temat prawa dzieci do uczestnictwa
  • pozytywne postawy dotyczące projektowania, wdrażania i monitorowania praktyk promujących uczestnictwo dzieci
  • umiejętność identyfikowania, projektowania, wdrażania i monitorowania praktyk, które zwiększają prawo dzieci do uczestnictwa; oraz
  • umiejętność współpracy, na wielu poziomach centrum ECE, w celu identyfikacji, wykorzystania i utrzymania zasobów indywidualnych i organizacyjnych potrzebnych do zwiększenia uczestnictwa dzieci

Więcej informacji znajdziecie Państwo w poniższych linkach:

https://www.facebook.com/ParticipaProject

https://child-participation.eu/?page_id=13

Comments are closed.