Pani Anna

Nauczyciel-wychowawca grupy „Rybki”. Nauczyciel dyplomowany
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna, a także studia podyplomowe w zakresie terapia pedagogiczna oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Zdobytą wiedzę wykorzystuję w codziennej pracy, którą wykonuję już od ponad 30 lat. Oprócz obowiązków nauczyciela, od września 2021 roku pełnię także funkcję wicedyrektora. Jestem osobą pogodną, otwartą i pracowitą, lubiącą sport, taniec, podróże oraz wycieczki piesze i rowerowe.
W codziennej pracy dbam o to, aby dzieci w przedszkolu czuły się dobrze i bezpiecznie. Praca z dziećmi przynosi mi wiele satysfakcji, a największą dla mnie nagrodą jest uśmiech moich wychowanków.