Pani Asia

CONTACT YOUR ENGLISH TEACHER

227822436
MESSENGER

JOANNA ZAJĄC

MOJA MYŚL PRZEWODNIA

Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim.Janusz Korczak

JA I DZIECI

Jestem dumna z tego, co dotychczas osiągnęłam dzięki współpracy naszej społeczności przedszkolnej ze środowiskiem lokalnym oraz z rodzicami, aby coś zmienić. Dzieci czują się przy mnie bezpiecznie, wiedzą, że zawsze ich wysłucham, jestem otwarta na ich pytania, zmiany w planie dnia, pomysły dotyczące tematów, np. z języka angielskiego