Aktualności

Dani 16.06.2023 w naszym przedszkolu odbyło się podsumowanie udziału placówki w Gminnym Konkursie „EkoStrażnicy”. Podczas spotkania dzieci z grup „Sówki” oraz „Rybki” przedstawiły piosenki o tematyce ekologicznej, rozdano pamiątkowe odznaki. Poprowadzona rozmowa z dziećmi miała na celu przypomnienie, w jaki sposób możemy oszczędzać prąd w swoim otoczeniu ( w domu, 
Read more
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż dnia 15.06.2023roku rozstrzygnięto konkurs wewnątrzprzedszkolny „Książeczka sensoryczna” zorganizowany przez Panie- Beatę Giszczak, Martę Stasiorczyk oraz Angelikę Górską. Jury konkursu, oceniając prace, brało pod uwagę estetykę jej wykonania, samodzielny wkład dziecka, pomysłowość i oryginalność wykonania- wykorzystane materiały. Wyniki konkursu oraz fotorelacja poniżej: I miejsce- Julia 
Read more
Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy infografikę dotyczącą spotkań adaptacyjnych dla nowoprzyjętych dzieci i ich rodziców
Read more
Mamy tozielona moc ogarnęła całe Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych cały tydzień cierpliwie pracowały nad tematem „Dbamy o naszą planetę” realizując poszczególne podtematy- skąd czerpiemy energię, jak należy dbać o nasze środowisko, w jaki sposób możemy ” włączyć oszczędzanie” każde dziecko stworzyło swoją odznakę 
Read more
Miło jest nam poinformować, iż nasze przedszkole bierze udział w konkursie organizowanym przez Gminę Wieliszew „Eko Strażnicy”. Jak napisano w regulaminie „Urząd Gminy Wieliszew oraz jednostki oświatowe świadome swojej odpowiedzialności za ekonomiczne wykorzystanie środków z budżetu publicznego, a także konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi w celu ochrony środowiska, podejmują działania 
Read more
Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” Gmina Wieliszew otrzymała grant na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Wieliszew otrzymała grant na realizację projektu pn.„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: 
Read more
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew na rok szkolny 2023/2024. Podstawa Prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.; dalej „ustawa”) Dnia 20 marca 2023 r. rusza rekrutacja do przedszkoli 
Read more
Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 Szanowni Państwo, publikujemy poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, klas I szkół podstawowych i oddziałów sportowych klasy IV w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew (dostępny po 
Read more
Uprzejmie informujemy, że nasze Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie będzie miało swoje stanowisko podczas 31 Finału WOŚP, który odbędzie się 29.01.2023 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie
Read more
III edycja gminnego konkursu plastyczno- technicznego „Zaczarowane Święta” dobiegła końca. Dzięki współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Wieliszew udało nam się stworzyć cudowną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Głównymi zamierzeniami konkursu było rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka, propagowanie zdolności plastycznych. Uczestnicy każdego roku zadziwiają nas 
Read more