KONKURS GMINY WIELISZEW „EKO STRAŻNICY”

Miło jest nam poinformować, iż nasze przedszkole bierze udział w konkursie organizowanym przez Gminę Wieliszew „Eko Strażnicy”. Jak napisano w regulaminie „Urząd Gminy Wieliszew oraz jednostki oświatowe świadome swojej odpowiedzialności za ekonomiczne wykorzystanie środków z budżetu publicznego, a także konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi w celu ochrony środowiska, podejmują działania służące poprawie efektywności energetycznej, a w szczególności działania, które pozwolą na ograniczenie zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej w szkołach i przedszkolach, na warunkach określonych w poniższych postanowieniach. Głównym celem projektu jest wyrobienie u dzieci oraz pracowników placówek oświatowych pozytywnych nawyków oszczędzania zasobów naturalnych oraz wyrobienie postaw proekologicznych.”

Nasza placówka, poprzez różnego rodzaju działania, ma na celu obniżenie zużycia energii elektrycznej, kształtowanie świadomości racjonalnego zużywania energii wśród pracowników oraz dzieci. Poniżej przedstawiamy Państwu nasze pierwsze zadania, mające na celu wdrożenie projektu w placówce oraz charakter informacyjny dla Rodziców.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

  • Angelika Górska
  • Anna Maliszewska
  • Katarzyna Onifaciuk
  • Małgorzata Urbanowska

Przygotowanie plakatów: Joanna Zając

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: Katarzyna Onifaciuk

Na bieżąco będziemy informować o zrealizowanych zadaniach.

REGULAMIN KONKURSU

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Comments are closed.