Wydarzenie

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. Deklaracje o kontynuacji przyjmowane są w terminie od 21 lutego do 28 lutego 2022 r. do godz. 16:00. Wzór deklaracji można pobrać