Author: NATALIA KUCIŃSKA-OTOSKA

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” Gmina Wieliszew otrzymała grant na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Wieliszew otrzymała grant na realizację projektu pn.„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: 
Read more